Veilig werken heeft binnen Trusteel Group de allerhoogste prioriteit. Bij ons staat de veilige modus altijd aan! Daarom verplichten we onszelf om het veiligheidsbewustzijn binnen onze organisatie continu te verbeteren. We delen kennis, hanteren een strikt veiligheidsbeleid en motiveren medewerkers om zich steeds bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s. En daar waar nodig treffen we maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. Zo willen we het aantal onveilige gebeurtenissen terugdringen met minder incidenten (verzuim, ongevallen) tot gevolg. Daarnaast vinden we het binnen de groep van groot belang dat onze medewerkers gezond, veilig en met plezier aan het werk zijn. Daarom blijven we investeren in het creëren van een veilige omgeving.

Veiligheidsladder

We nemen veel initiatieven om het veiligheidsbewustzijn binnen onze groep te vergroten. Zo hebben we afgelopen jaar ons managementsysteem waarmee we risico’s beheersen en kansen benutten verder uitgebreid. Naast ons huidige groepssysteem van ISO 14001 (milieu) en 9001, onze CE EN1090 systemen en VCA-systemen, hebben we in 2023 de veiligheidsladder (SCL) trede 3 behaald. We zijn vastberaden om ook de komende jaren de veiligheidscultuur nog verder te verbeteren.