Bij Trusteel Group zijn we al jaren bezig met het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. De volgende stap is een integrale aanpak in de keten. Daarom hebben wij het Bouwakkoord Staal ondertekend, met als doel verdere verbetering van het duurzaam gebruik van staal in de Nederlandse bouw en infrastructuur per 2030.

Bij het Bouwakkoord Staal zijn partijen als Tata Steel, Heijmans en ArcelorMittal betrokken. Met het ondertekenen van het akkoord gaan we ons gezamenlijk richten op de reductie van onder meer grondstoffen, emissies en afval als gevolg van het bouwen.

Eén van de vastgelegde ambities is om de CO2 uitstoot in 2030 met tenminste 60% te verminderen ten opzichte van 1990. Ook wordt er naar gestreefd om meer stalen constructies en profielen opnieuw te gebruiken in volgende bouwprojecten, een principe dat Kampstaal toepast bij de bouw van parkeergarages.

Bob Soetekouw – Algemeen directeur, Trusteel Group

“Sommige uitdagingen zijn te groot en te belangrijk om alleen aan te gaan. Ik ben heel blij dat we duurzaamheid gezamenlijk in de keten kunnen aanpakken”.

Lees meer over onze activiteit op het gebied van verduurzaming en milieu op https://annualreport.gbsteelgroup.com/#mvoLees meer over de ambities van het bouwakkoord staal en de betrokken bedrijven op https://bouwakkoordstaal.nl